بنام خدا        « آزمون انشا و نگارش کلاس های سوم راهنمایی مراکز از راه دور ناحیه 2 تبریز»

  نام و نام خانوادگی :                          شماره :                      تاریخ :                    مدت: 60 دقیقه

 

1

ویژگی مشترک دوست و آیینه را در یک بند بنویسید .

 

1

2

 دو مورد ضرب المثل بنویسید :

 

1

3

پیام بیت زیر را در یک بند بنویسید :

به اندازه ی بود باید نمود              خجالت نبرد آنکه ننمود وبود

1

4

از زبان بلبلی که بر سر شاخسار با خدای خود راز و نیاز می کند یک بند بنویسید .

 

1

5

با هر کدام ازکلمات زیر یک جمله ی زیبا بنویسید :

گشاده رو :

حرمت :

1

6

یک متن جذاب باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟

 

5/1

7

جاهای خالی را پر کنید :

ادبیات را ............. یا زبان برتر می نامند .

حاصل .............. و دقت در طبیعت می تواند متن انشا باشد .

ارزش یک انشا به تفصیل و بلندی آن نیست انشای خوب آن است که گویا، .............. و............. باشد .

یکی از راه های معرفی شخصیت ها و نوشتن در باره ی آن ها استفاده از قا لب ......... و .......... است

5/1

8

شعر و نثر زیر را به نثر ساده بازگردانی کنید:

 دل شود گر به علم بیننده         راه جوید به آفریننده

- باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده .

2

9

 به یکی از دو موضوع زیر به انتخاب خود انشایی بنویسید :

-         به نظر شما برای زیبا زیستن چه آدابی را باید رعایت کرد ؟

-         دل بی علم چشم بی نور است         مرد نادان ز مردمی دور است

10

موفق و پیروز باشید !

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ | 22:38 | نویسنده : کریم زاده |